Φωτογραφίες
Το TripAdvisor βρήκε τον παράδεισο και συγκεκριμένα το καλύτερο ξενοδοχείο στο κόσμο για το 2015. Δείτε τις μαγευτικές φωτογραφίες
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 18:36

Γαλλικές Άλπεις

Φωτογραφίες
Την πρώτη θέση στην κατηγορία του (4 - 20 εκατ. επιβάτες) για την ολοκληρωμένη υποστήριξη που προσφέρει στις αναπτυξιακές δραστηριότητές του, κατέκτησε το αεροδρόμιο Αθηνών, στη μεγαλύτερη συνάντηση του κλάδου των αερομεταφορών «ROUTES Europe 2015».
Προστατεύεται από την Unesco αλλά και από μόνο του...