Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014 09:36

Εξωστρέφεια και κερδοφορία για την Aegean το 2013

Αύξηση παρουσίασαν συνολικά τα μεγέθη της Aegean το 2013, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.

Τα συνολικά έσοδα το 2013 ανήλθαν σε 682,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2012 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 66,3 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημίες 10,5 εκ. ευρώ το 2012. H Aegean μετέφερε 6,8 εκ. επιβάτες το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 12% και πετυχαίνοντας εξαιρετικά σημαντική βελτίωση πληρότητας από 74% σε 79%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεταξύ 2011 και 2013 ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία της εταιρείας.

Η βελτίωση του κύκλου εργασιών και του αποτελέσματος, προήλθε κατά κύριο λόγο από την εξαιρετική απόδοση του δικτύου εξωτερικού, με 14% αύξηση της κίνησης σε 4 εκ. επιβάτες, λόγω της ωρίμανσης της παρουσίας της Εταιρείας σε σημαντικές αγορές εξωτερικού, αλλά και των ευνοϊκών συνθηκών ζήτησης που επεκράτησαν για τη χώρα. Η κίνηση εξωτερικού της Aegean ήταν αυξητική τόσο προς την Αθήνα, όσο και προς τις 6 περιφερειακές βάσεις της εταιρείας.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 94 εκ. ευρώ, συνεισφέροντας στη σημαντική ενίσχυση των συνολικών διαθεσίμων της εταιρείας σε 239 εκ. ευρώ από 156 εκ. ευρώ το 2012, και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών επιλογών της.

Όπως είναι γνωστό τον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Olympic Air μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το 2013, η Olympic Air παρουσίασε έσοδα ύψους 167,4 εκ. ευρώ για το σύνολο του έτους, επιβατική κίνηση 2 εκ. επιβάτες (1,7 εκ. εσωτερικού και 0,3 εκ. εξωτερικού) και καθαρές ζημίες μετά από φόρους ύψους 13,9 εκ. ευρώ Λόγω του χρόνου της συναλλαγής, τα μεγέθη της Olympic Air ενοποιήθηκαν μόνο για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους. Συνεπώς, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του νέου ομίλου διαμορφώθηκε για το 2013 σε 699 εκ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 57,8 εκ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη για το σύνολο του έτους 2013, σε αθροιστικό επίπεδο, τα έσοδα των δύο εταιρειών διαμορφώθηκαν σε 847 εκ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 52,5 εκ. ευρώ Αντίστοιχα, η αθροιστική επιβατική κίνηση των δύο εταιρειών για το 2013 ανήλθε σε 8,8 εκ. επιβάτες, εκ των οποίων 4,3 εκ. επιβάτες ταξίδεψαν στο δίκτυο εξωτερικού. Οι χιλιομετρικοί επιβάτες ανήλθαν σε 8,4 δις. Τα συγκεκριμένα μεγέθη πρέπει να θεωρούνται και πρακτικά η αφετηρία του νέου Ομίλου.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

"Το 2013 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την εταιρεία μας. Συνεχίσαμε με επιτυχία την επένδυση μας στην εξωστρέφεια, συνεισφέραμε σημαντικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού και της περιφέρειας, ενώ παράλληλα επιτύχαμε την επιστροφή στην κερδοφορία. Στο τέλος του έτους με την συνένωση με την Οlympic Αir βάλαμε τις βάσεις για μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης. Ήδη, οι πρώτες συνέργειες του δικτύου αλλά και της νέας τιμολογιακής πολιτικής παράγουν αποτελέσματα με άνοδο στην κίνηση. Χρειάζεται όμως περαιτέρω προσπάθεια για να μεταφρασθεί η νέα προοπτική σε σταθερή ανάπτυξη των μεγεθών και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Οι βάσεις πλέον υπάρχουν όπως επίσης και η στελέχωση και η
απαραίτητη τεχνογνωσία. Η αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης παραμένει, με τάσεις όμως σταθεροποίησης σε χαμηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η χρονιά ξεκινά με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τον Ελληνικό τουρισμό. Η ζήτηση από το εξωτερικό προς την χώρα μας φαίνεται και πάλι αυξητική για το 2014, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τρίτων ανταγωνιστικών εταιρειών, που προχωρούν σε σημαντική αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας προς την χώρα μας.

Στο περιβάλλον αυτό μπορούμε πλέον μαζί με την Olympic Air να ανταποκριθούμε δυναμικά με ταυτόχρονη επένδυση στην ανάπτυξη από την Αθήνα και την περιφέρεια αλλά και με τη νέα τιμολογιακή πολιτική που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών επιβατών. Η ενοποίηση των διοικητικών, εμπορικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό και αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω επίτευξη οικονομιών κλίμακας".