Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 13:02

Αύξηση επισκεπτών και εισπράξεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Αύξηση κατά 23% παρουσιάζουν οι επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους κατά των Οκτώβριο του 2013 ενώ αντίστοιχη αύξηση κατά 17,4% εμφανίζεται και στις εισπράξεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

 Κατά το μήνα Οκτώβριο 2013, παρουσιάστηκε αύξηση των επισκεπτών των μουσείων σε ποσοστό 17,5%, καθώς και αύξηση των εισπράξεων κατά 28,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου εμφανίζεται αύξηση των επισκεπτών κατά 20,5% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 16,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2013, υπήρξε αύξηση κατά 15,7% στους επισκέπτες των μουσείων και ομοίως αύξηση κατά 14,5% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Επιμέλεια: Γιάννης Παναγόπουλος