Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013 10:15

ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 17 εκατομμύρια οι τουρίστες το 10μηνο του 2013

Αυξημένος κατά 15,5% είναι ο αριθμός τον επισκεπτών κατά το 10μηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 20,2% (Οκτώβριος 2013: 893 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2012: 743 εκατ. ευρώ), ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 25 εκατ. ευρώ ή 22,3% (Οκτώβριος 2013: 136 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2012: 111 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 18,1%, καθώς και στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 11,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 45,6% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 56,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Τον Οκτώβριο του 2013, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 20,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 119 εκατ. ευρώ ή 54,3% που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 (Οκτώβριος 2013: 338 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2012: 219 εκατ. ευρώ) και στην αύξηση που σημειώθηκε στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 93 εκατ. ευρώ ή 20,1%. Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 17,4% (Οκτώβριος 2013: 376 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2012: 321 εκατ. ευρώ) και της αύξησης των εισπράξεων από τους κατοίκους της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 26,1%. Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 18,5% τον Οκτώβριο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Οκτώβριος 2013: 212 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2012: 179 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν αύξηση κατά 45,8% (Οκτώβριος 2013: 57 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2012: 39 εκατ. ευρώ) και οι αντίστοιχες από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν αύξηση κατά 40,4% (Οκτώβριος 2013: 131 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2012: 93 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, υπερδιπλασιάστηκαν (αύξηση 126,1%) οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 91 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 68,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 65 εκατ. ευρώ.

 

Tην περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013 σημειώνεται αύξηση κατά 14,8% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 κατά 32% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.355 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν στα 7.086 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.737 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 12,7%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 6,3%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.788 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στα 921 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.362 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,6%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 43,3% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.341 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 29,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 513 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

 Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο 2013 παρουσίασε αύξηση κατά 18,1%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία εμφάνισαν αύξηση κατά 37,5% και οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 12,3%. Επίσης, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν αύξηση κατά 19,8%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία υπερδιπλασιάστηκαν (αύξηση κατά 143,8%) και διαμορφώθηκαν στις 130 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 52% και διαμορφώθηκαν στις 59 χιλ. ταξιδιώτες.

 Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013 αυξήθηκε κατά 15,5%. Άνοδο κατά 7,6% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, αύξηση κατά 18,4% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ μείωση κατά 4,6% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 55,2% και διαμορφώθηκαν στις 1.343 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 29,2% και διαμορφώθηκαν στις 435 χιλ. ταξιδιώτες.