Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018 07:49

ΤτΕ: Υποδεχθήκαμε 25,9 εκατ. τουρίστες το πρώτο εννεάμηνο

Πλεόνασμα 551 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Ο αριθμός αυτός είναι  μειωμένος κατά 428 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2017, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών. Το ισοζύγιο υπηρεσιών και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση.

Οπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων. Σημειώνεται ότι σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,8% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,2%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 11,3% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 8%). 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο λόγω πρωτίστως της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς οι καθαρές εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 29%, και δευτερευόντως λόγω του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Όσον αφορά το τελευταίο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών, τον Σεπτέμβριο του 2018, αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις έμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο ανήλθαν στα 2,44 δισ. ευρώ έναντι 2,43 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στο εννεάμηνο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 14,2 δισ. ευρώ, από 13 δισ. ευρώ πέρυσι.  

Η βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται αντίστοιχα στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και στη μείωση των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 228 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία όμως αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 1,8 δισ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Αυξημένο σε μικρότερο βαθμό ήταν και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, αν και οι σχετικές εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 11,9% (11% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από τον ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών (9,3% και 9,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, αντίστοιχα). Ωστόσο, οι εισαγωγές ως απόλυτο μέγεθος αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 776 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε σημαντικά. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι αντίστοιχες εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 10,3% και 9,1% αντίστοιχα. Επίσης, άνοδο κατά 12,6% σημείωσαν και οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές. 

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, μεγαλύτερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017, κυρίως λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2018, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε μεγαλύτερο έλλειμμα σε σύγκριση με εκείνο του Σεπτεμβρίου του 2017, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών των εκτός γενικής κυβέρνησης τομέων. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, το πλεόνασμα ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο του 2017.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 434 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 524 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου του 2017. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 581 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Σεπτέμβριο του 2018, δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση (κατά 705 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη αύξηση (κατά 1,2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, η οποία αντιστάθμισε τη μείωση (κατά 553 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την καθαρή μείωση (κατά 778 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού -οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ξένες άμεσες επενδύσεις- κατέγραψαν αύξηση κατά 517 εκατ. ευρώ και 2,8 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές (κατά 545 εκατ. ευρώ) και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού (κατά 346 εκατ. ευρώ). Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 3,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση (κατά 2,5 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων.

Σύμφωνα με το protothema, η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 25,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση (κατά 20,2 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,2 δισ. ευρώ, έναντι 6,6 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2017.