Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 07:47

Η Νάξος διά μέσου των αιώνων

«Η Νάξος διά μέσου των αιώνων» είναι ο κεντρικός τίτλος του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που καθιερωμένα επαναλαμβάνεται ανά πενταετία και προγραμματίζεται εφέτος για το διάστημα, 30 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ανδρονίκειο Πολιτιστικό Κέντρο στο χωριό Δαμαρίωνας της Κεντρικής Νάξου με διοργανωτή το φορέα Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. (Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Με επίκεντρο τη διαχρονική παρουσία της Νάξου, επιδίωξη είναι το συνέδριο να αποτελέσει τον τόπο διασταύρωσης επιλεγμένων μελετητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό με ευρύτερους ερευνητικούς ορίζοντες και διαφορετικές ερευνητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσειςπου θα θέσουν νέα ερωτήματα και θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση νέων πεδίων για έρευνα.

Οι ενδεικτικοί θεματικοί άξονες αναφέρονται στους τομείς, Αρχαιολογία και Μουσειολογία, Ιστορία, Φιλολογία, Λογοτεχνική Κριτική, Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Δίκαιο, Οικονομία, Κοινωνιολογία, Δημογραφία, Ιατρική και Επιδημιολογία, Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον και Πολεοδομία, Πολιτική Επιστήμη, Τοπικοί Διοικητικοί και Αυτοδιοικητικοί Θεσμοί, Δημοσιογραφία και Τεχνολογίες Επικοινωνίας. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε εισηγήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Νέα ερευνητικά στοιχεία ως προς τη συμβολή της Νάξου στην επανάσταση της Ανεξαρτησίας, ενόψει της συμπλήρωσης 200 ετών από το 1821 και της καταγωγής του Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου (διπλωμάτη, Φιλικού και αγωνιστή του 1821) από τον Δαμαριώνα.

  • Επιστημονική ανάδειξη των νεότερων υλικών μνημείων της Νάξου, ιδιαίτερα αυτών που διατρέχουν κίνδυνο καταστροφής, και προσπάθεια καταγραφής τους με τη συνεργασία της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας του νησιού, με σκοπό τη δημιουργία μιας σχετικής βάσης πληροφοριών.

  • Ζητήματα της σύγχρονης Ναξιακής ιστορίας και της Ναξιακής συγχρονίας, από την οπτική διαφόρων γνωστικών πειθαρχιών (ιστορικά, σχέσεις με το παρελθόν και τον υλικό και άυλο πολιτισμό μας, γλωσσολογικά, φιλολογικά, λαογραφικά, κοινωνικο-ανθρωπολογικά, πολιτισμικά, οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνιολογικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, τοπικο-θεσμικά, κλπ), πραγματευόμενα από ερευνητές που προέρχονται από ποικίλες προελεύσεις και προσανατολισμούς.

  • Επέκταση του ερευνητικού ενδιαφέροντος και στα μικρά Κυκλαδονήσια (Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια, Σχοινούσσα) που ανήκουν αυτοδιοικητικά στον ίδιο Δήμο με τη Νάξο, αλλά και σε ευρύτερα Kυκλαδικά επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν όμως άμεση Ναξιακή σχέση

ΑΠΕ-ΜΠΕ