Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014 09:45

Νέα συνεργασία ΣΕΤΕ με την ReviewPro

Νέα συνεργασία ΣΕΤΕ με την ReviewPro

Νέα συνεργασία ξεκίνησε ο ΣΕΤΕ και η ReviewPro, εταιρεία με ηγετική παρουσία στον τομέα μέτρησης της ψηφιακής φήμης και της χρήσης κοινωνικών μέσων των ξενοδοχείων.

Με τη συγκεκριμένη συνεργασία ο ΣΕΤΕ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το βραβευμένο σύστημα online μέτρησης φήμης της εταιρείας και να αναλύει στοιχεία σχετικά με τους δείκτες ικανοποίησης πελατών ανά προορισμό και κατηγορία καταλυμάτων. Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με αντίστοιχα άλλων προορισμών διεθνώς, δίνεται η δυνατότητα στον ΣΕΤΕ να γνωρίζει το ανταγωνιστικό επίπεδο του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στόχος της συνεργασίας είναι τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από τον ΣΕΤΕ για την ανάλυση και ανάπτυξη τόσο στοχευμένων μελετών του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, όσο και ενεργειών της Marketing Greece.

Το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και ανάλυσης φήμης της ReviewPro, είναι σε θέση να προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών σε σχέση με συγκρίσιμους προορισμούς άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Αναλύεται τόσο η εικόνα της εμπειρίας του επισκέπτη σε συνολικό επίπεδο όσο και μεμονωμένα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων της γαστρονομίας, των προσφερόμενων υπηρεσιών και της σχέσης ποιότητας/τιμής. Το σύστημα, αφού αναλύσει δεκάδες χιλιάδες κριτικές, παρουσιάζει τα αποτελέσματα ανά χρονική περίοδο, περιφέρεια και κατηγορία καταλύματος.

Ο CEO της ReviewPro, κ. RJ Friedlander δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εξελιχθεί σε πρώτη επιλογή όσον αφορά στην παροχή δεδομένων και στοιχείων online φήμης τόσο για επαγγελματικούς συνδέσμους, όσο και για εταιρείες ανά τον κόσμο. Ο ξενοδοχειακός κλάδος χρειάζεται ένα κοινά αποδεκτό εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης των επισκεπτών και το Global Review Index είναι ακριβώς αυτό. Επιπρόσθετα, η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων των κριτικών αυτών, θα εμφανίσει συγκεκριμένα δυνατά και αδύνατα σημεία, δίνοντας στον ΣΕΤΕ ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τη δημιουργία στοχευμένων ενεργειών».

Ο Δρ. Άρης Ίκκος, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις κριτικές που διαβάζουν στο διαδίκτυο. Η ReviewPro θα μας υποστηρίξει στην ανάλυση και την καταγραφή του επιπέδου φήμης που έχουμε ανά περιφέρεια και κατηγορία και θα μας δώσει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να εξειδικεύσουμε τις επόμενες ενέργειες μας. Κεντρικός στόχος του ΣΕΤΕ παραμένει η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, η οποία θα βοηθηθεί ιδιαίτερα από την διαρκή παροχή πληροφοριών και εργαλείων. Θεωρούμε ότι η ReviewPro θα μας υποστηρίξει ακριβώς σε αυτό το στόχο».