Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 09:11

Λίμνη Κερκίνη: Πτήση πάνω από τις εκβολές του Στρυμόνα (Βίντεο)

O Στρυμόνας είναι ποταμός της Βαλκανικής Χερσονήσου με συνολικό μήκος 392 χιλιόμετρα, από τα οποία 274 βρίσκονται σε βουλγαρικό έδαφος και 118 σε ελληνικό.

Στο ελληνικό έδαφος, ο ποταμός ρέει αποκλειστικά στο έδαφος του νομού Σερρών. Πηγάζει από το όρος Βίτοσα ΝΔ της Σόφιας, σε υψόμετρο 2.200 μ. και στην Ελλάδα εισέρχεται δυτικά του χωριού Προμαχώνας, δια μέσου των στενών του Ρούπελ ανάμεσα στις οροσειρές της Κερκίνης (Μπέλες) και του Όρβηλου (Αγγίστρου).

Ο ποταμός χωρίζεται σε δύο κύριους κλάδους. Ο δυτικός κλάδος εκβάλλει στη Λίμνη Κερκίνη και ενώνεται ξανά με τον ανατολικό κλάδο κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Από το σημείο αυτό και σε μήκος 50 χιλιομέτρων η κοίτη του Στρυμόνα είναι τεχνητή μέχρι τη συμβολή του με τον Αγγίτη, πέντε χιλιόμετρα πριν τις εκβολές στον Στρυμονικό Κόλπο, ανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια.

Στις εκβολές του Στρυμόνα στο BA τμήμα της λίμνης υπάρχει το παραποτάμιο δάσος που αποτελεί τον κυριότερο τόπο τροφοληψίας και φωλιάσματος πολλών σπάνιων πουλιών, καθώς και τόπο αναπαραγωγής και ανάπτυξης των ψαριών.

Βίντεο: Kostas Gertzos