Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 00:00

Φωτογραφίες από τους δρόμους της Νέας Υόρκης και του Σικάγο το 1950

από την τεράστια συλλογή της Vivian Maier