Τετάρτη, 09 Απριλίου 2014 00:30

Ενα μικρό νησί που βρίσκεται μέσα στη λίμνη ενός νησιού το οποίο βρίσκεται στη λίμνη άλλου νησιού

Μπερδευτήκατε;

 Βρίσκεται στις Φιλιππίνες

Πηγή: twentytwowords.com