Τετάρτη, 09 Απριλίου 2014 00:30

Ενα μικρό νησί που βρίσκεται μέσα στη λίμνη ενός νησιού το οποίο βρίσκεται στη λίμνη άλλου νησιού

Ενα μικρό νησί που βρίσκεται μέσα στη λίμνη ενός νησιού το οποίο βρίσκεται στη λίμνη άλλου νησιού

Μπερδευτήκατε;

 Βρίσκεται στις Φιλιππίνες

Πηγή: twentytwowords.com