Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017 12:00

Οι προοπτικές ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στη Λέσβο

Οι προοπτικές ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στη Λέσβο
Φωτογραφία instagram: ferryhopper_com

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού και των προσκυνηματικών ροών στο νησί της Λέσβου παρουσίασε μελέτη επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο των εργασιών του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού, IMIC 2017 και του 5ου Συνεδρίου Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που έλαβε χώρα στις 19-21 Οκτωβρίου 2017 στη Σαντορίνη.

Με σαφή προσανατολισμό τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και την προώθηση ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα 12μηνιαίο προορισμό, ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούμενη από τον κ. Μουρατίδη Κωνσταντίνο (MSc Τουριστικής Ανάπτυξης) και τις κ.κ Ντουμή Μαρία και Κυριακάκη Άννα, καθηγήτριες του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρουσίασαν στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου εργασία με τίτλο: «Οι Προοπτικές για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Λέσβο. Μία αναφορά στις θέσεις του Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα».

Η μελέτη παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση, διερεύνησε τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στη Λέσβο και επιχείρησε να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής για τη συστηματική ανάπτυξή του, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην καθιέρωση της Λέσβου ως κορυφαίου προσκυνηματικού προορισμού και στην προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο θρησκευτικός τουρισμός στη Λέσβο μπορεί να αναπτυχθεί καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους και να συμβάλει δυναμικά στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού, προσφέροντας οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την τουριστική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο θεώρησαν ότι Λέσβος είναι ιδανικός προορισμός για τουρίστες με θρησκευτικά- προσκυνηματικά κίνητρα και εκτίμησαν ότι η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στο νησί μπορεί να προσδώσει ακόμη περισσότερα οφέλη στον ίδιον τον προορισμό, απ? όσα ήδη προσφέρει έως τώρα. Για το λόγο αυτό υπογραμμίσθηκε πως η αύξηση των προσκυνηματικών ροών στη Λέσβο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω της αναβάθμισης των μεταφορών προς τα θρησκευτικά μνημεία αλλά και της δυνατότητας του θρησκευτικού τουρισμού να συνδυαστεί είτε με οργανωμένα πακέτα διακοπών, λειτουργώντας συμπληρωματικά στο παραδοσιακό μοντέλο «Ήλιος + Θάλασσα», είτε μέσω του συνδυασμού αυτού με άλλες ειδικές μορφές τουρισμού.

Στις ημέρες μας, όπου ο θρησκευτικός τουρισμός αναγνωρίζεται ως μια ειδική μορφή τουρισμού με διεθνή εμβέλεια και ως ένας δυναμικός τομέας της σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας, η εν λόγω μελέτη έχοντας λάβει υπόψη το μέγεθος του παγκόσμιου χριστιανικού πληθυσμού που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια, και με την υπόθεση ότι μεγάλο μέρος αυτού του πληθυσμού είναι δυνητικοί θρησκευτικοί τουρίστες, επεσήμανε τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές που μπορούν να προσφέρουν τα ταξίδια με θρησκευτικό προσανατολισμό στην Ελλάδα και τις περιφέρειές της. Προς αυτήν την κατεύθυνση προτάθηκε η προσέλκυση τουριστών από ομόδοξες χώρες και κυρίως από τη Ρωσία, καθώς η πλειονοψηφία της Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης συνδέεται με τη Ρωσική Ορθόδοξη εκκλησία, η οποία αντανακλά το 39% του παγκόσμιου ορθόδοξου πληθυσμού και το 50,6% του αντίστοιχου Ορθόδοξου πληθυσμού της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, εκτιμώντας ότι οι ενέργειες της Εκκλησίας αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης των θρησκευτικών τουριστών που επισκέπτονται τη Λέσβο, θεωρούν εύλογη και επιθυμητή τη σύσταση ενός παραρτήματος του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην πόλη της Μυτιλήνης.

Τέλος η έρευνα κατέδειξε την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για την τοπική τουριστική ανάπτυξη, η οποία μέσω στοχοθετημένων δράσεων θα καλύψει τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Λέσβο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ