Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 10:37

Διεθνής διάκριση για το Spetses Mini Marathon

Στην κατηγορία RSM Entrepreneur of the Year Award διακρίθηκαν ο Spetses mini Marathon (SMM) και η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Δρ. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων (European Business Awards) 2014/15.

Ο Spetses mini Marathon ξεχώρισε μεταξύ περισσότερων από 24.000 επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 28 ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τους φακέλους συμμετοχών εξέτασε επιτροπή αποτελούμενη από περισσότερους από 60 κριτές με διεθνές κύρος και εμπειρία.

Ο οργανισμός European Business Awards (EBA), είναι ο μεγαλύτερος και ευρύτερα αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός θεσμός βραβείων επιχειρηματικότητας. Το κύρος του EBA αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Κάρελ ντε Χουχτ είναι από τον Απρίλιο του 2013 επίσημος υποστηρικτής των βραβείων.

«Η επιτυχία του event, που αντικατοπτρίζει αυτή η βράβευση, αποδεικνύει πως μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη, είτε με τη μορφή της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου είτε με τη μορφή της ενίσχυσης συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο μιας ανοιχτής στην επιχειρηματικότητα κοινωνικής δομής», σχολίασε η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Spetses Mini Marathon.

Ο τέταρτος Spetses mini Marathon θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Οκτωβρίου 2014. Η διοργάνωση έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 2011 με 700 συμμετοχές και από τότε διευρύνεται κάθε χρόνο, φιλοδοξώντας εφέτος να ξεπεράσει τις 10.000 συμμετοχές σε σύνολο οκτώ αγωνισμάτων.