Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 10:29

Συνάντηση ΣΕΤΕ-Τσίπρα για τον τουρισμό

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΤΕ με τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του τουρισμού για το 2014. Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, η εκτίμηση του ΣΕΤΕ για το 2014 είναι ότι οι αφίξεις θα ξεπεράσουν τα 19,5 εκατ. (21,5 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας) και τα άμεσα έσοδα θα ανέλθουν στα 13,5 δισ. Ευρώ (συνυπολογίζοντας τα έσοδα από την κρουαζιέρα).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ΣΕΤΕ, ως Κοινωνικός Εταίρος, ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σχετικά με τον οδικό χάρτη 2021, που στόχο έχει τα 24 εκατ. διεθνών αφίξεων και τα 48 δισ. Ευρώ σε Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Στόχοι οι οποίοι θα κατατάξουν την Ελλάδα ανάμεσα στους 10 μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατατοπίστηκε σχετικά με τις πάγιες θέσεις του ΣΕΤΕ, όσον αφορά σε καίρια ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης προσοχής και εφαρμογής για την επίτευξη των στόχων, όπως η εφαρμογή δίκαιου φορολογικού συστήματος, ο νέος επενδυτικός νόμος, η παροχή ρευστότητας στις υγιείς τουριστικές επιχειρήσεις, οι εργασιακές σχέσεις, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, η πολιτική των αερομεταφορών και οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις, η δημιουργία κοινής τουριστικής συνείδησης, αλλά και το χωροταξικό και ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει την υγιή επιχειρηματικότητα.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης δήλωσε σχετικά: «Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, καθώς και τις πάγιες θέσεις του ΣΕΤΕ σχετικά με τα βασικά θέματα που απασχολούν τον τομέα μας. Ως κοινωνικός εταίρος, παρουσιάσαμε τον οδικό χάρτη 2021 και ζητήσαμε την κατανόηση και υιοθέτηση του στρατηγικού αυτού σχεδίου για την περαιτέρω επιτυχία του ελληνικού τουρισμού.

Επίσης, ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία της Marketing Greece και τη συνεισφορά της στην προώθηση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων, τη δημιουργία του ΙΝΣΕΤΕ και τις πρώτες ενέργειες που έχει υλοποιήσει όσον αφορά στην κατάρτιση και την εκπαίδευση στελεχών, καθώς και τη λειτουργία του SETE Intelligence το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει εκπονήσει σημαντικές μελέτες για τον ελληνικό τουρισμό, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων του ΣΕΤΕ. Υπήρξε κατανόηση σχετικά με τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, ανοικτός διάλογος, καθώς και σημεία σύγκλησης, αλλά και καταγραφής διαφορετικών απόψεων. Πάγια προτροπή του ΣΕΤΕ παραμένει η απόλυτη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας, η οποία με την υποστήριξη του τουρισμού, θα καταφέρει να εξελιχθεί σε μία αληθινά σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, σε μία νέα Ελλάδα του 21ου αιώνα».