Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 01:54

Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μάρω Δούκα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μάρω Δούκα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνουν την εκδήλωση: Στο πηδάλιο της γραφής: η Μάρω Δούκα για τα 44 χρόνια της συγγραφικής της πορείας, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, ώρα 19.30, στο αμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης» (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι παρακάτω:

– Μάρω Δούκα, συγγραφέας

– Στέλλα Καρλαύτη, Πρόεδρος Εφορευτικού Συμβουλίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

– Γιώργος Ανδρειωμένος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αντιπρύτανης Παν/μίου Πελοποννήσου

– Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Κοσμήτωρ Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών Παν/μίου Πελοποννήσου

– Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Παν/μίου Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος Εφορευτικού Συμβουλίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

– Τιτίκα Καραβία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Πελοποννήσου

Είσοδος ελεύθερη

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις.